Akcjonariusze

Dane Spółki

Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma S.A.
ul. Letnia 12
70-813 Szczecin

NIP 851 00 12 377

Spółka została zarejestrowana pod nr KRS 0000145347 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum 
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy 900 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Zamknij