Akcjonariusze

Dane Spółki

Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma S.A.
70-813 Szczecin, ul. Letnia 12
NIP 851 00 12 377
Spółka została zarejestrowana pod nr KRS 0000145347 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum 
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 900 000,00 zł


 

Walne zgromadzenie akcjonariuszy
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma spółki akcyjnej z siedzibą 
w Szczecinie, ul. Letnia 12, na podstawie §23 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 26 czerwca 2023 roku o godz. 15.15 w siedzibie Spółki.

Zawiadomienie 2023

 

Pliki do pobrania


Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma spółki akcyjnej z siedzibą 
w Szczecinie, ul. Letnia 12, na podstawie §23 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2022 roku o godz. 15.15 w siedzibie Spółki.

Zawiadomienie strona 1

Zawiadomienie strona 2

Pliki do pobrania


 

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma spółki akcyjnej z siedzibą 
w Szczecinie, ul. Letnia 12, na podstawie §23 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2021 roku o godz. 15.15 w siedzibie Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostanie przeprowadzone przy zachowaniu odpowiednich zaleceń epidemiologicznych.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne 
pod numerem telefonu 91 46 000 02 wew. 324.

 Zawiadomienie

Pliki do pobrania

 

 

 

Dematerializacja akcji

Od dnia 1 marca 2021 roku wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność. Akcjonariuszem będzie tylko osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy.
Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2020 roku do prowadzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy została wybrana firma Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie.

W przeciągu trzech miesięcy otrzymają Państwo pięć razy wezwanie do złożenia akcji 
w Spółce. Prosimy o przybycie do siedziby Spółki Agroma z dokumentem akcji w celu złożenia ich i dokonania wszelkich formalności niezbędnych do wpisania Akcjonariusza 
do rejestru akcjonariuszy.

Godziny urzędowania 7 – 15  od poniedziałku do piątku.
Serdecznie zapraszamy

Wezwanie do złożenia akcji w Spółce >>


Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma spółki akcyjnej z siedzibą 
w Szczecinie, ul. Letnia 12, na podstawie §23 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2020 roku o godz. 15.15 w siedzibie Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostanie przeprowadzone przy zachowaniu odpowiednich zaleceń epidemiologicznych.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne 
pod numerem telefonu 91 46 000 02 wew. 324.

 

Zawiadomienie

 

Pliki do pobrania:

Uchawały:

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Zamknij