Akcjonariusze

Dane Spółki

Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma S.A.
70-813 Szczecin, ul. Letnia 12
NIP 851 00 12 377
Spółka została zarejestrowana pod nr KRS 0000145347 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum 
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 900 000,00 zł

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma spółki akcyjnej z siedzibą 
w Szczecinie, ul. Letnia 12, na podstawie §23 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2020 roku o godz. 15.15 w siedzibie Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostanie przeprowadzone przy zachowaniu odpowiednich zaleceń epidemiologicznych.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne 
pod numerem telefonu 91 46 000 02 wew. 324.

 

Zawiadomienie

 

Pliki do pobrania:

Uchawały:

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Zamknij