Przenośniki pneumatyczne tłoczące T 378/1 i T 378/2 POM Augustów

« powrót
Przenośniki pneumatyczne tłoczące T 378/1 i T 378/2 POM Augustów
Producent: POM Augustów

Szczegółowe dane techniczne

Przenośniki pneumatyczne tłoczące T 378/1T 378/2
Wentylator    
Typ promieniowy promieniowy
Prędkość obrotowa 2925 obr/min 2925 obr/min
Wydatek powietrza 2450 m3/h 2600 m3/h
Ciśnienie całkowite 6000 Pa 6000 Pa
Silnik elektryczny    
Typ Sg 132 S-2A Sg 132 S-2B
Moc silnika: 5,5 kW 7,5 kW
Prędkość obrotowa 2925 obr/min 2925 obr/min
Napięcie zasilające 3x400 V 3x400 V
Prąd znamionowy 10,3 A 13,7 A
Wymiary gabarytowe    
Długość 1820 mm 1820 mm
Szerokość 940 mm 940 mm
Wysokość 935 mm 935 mm
Masa przenośnika 117 kg 125 kg
Poziom hałasu 94 dB 94 dB
Poziom mocy akustycznej 105,5 dB 105,5 dB
Obsługa 1 osoba 1 osoba
 
wydajność L-10m/H-3m: 4,7 t/h 5,5 t/h
wydajność L-20m/H-3m: 4,5 t/h 4,8 t/h
wydajność L-30m/H-3m: 3,9 t/h 4,0 t/h
 
wydajność L-10m/H-5m: 3,8 t/h 4,4 t/h
wydajność L-20m/H-5m: 3,6 t/h 3,9 t/h
wydajność L-30m/H-3m: 3,2 t/h 3,2 t/h

UWAGA!

Wielkości podane w tabelach mają charakter orientacyjny i zostały określone przy transporcie pszenicy o ciężarze usypowym 700 kg/m3, wilgotności do 14% i stopniu zanieczyszczenia poniżej 1%. Podane wartości są porównywalne dla ziarna jęczmienia i kukurydzy. Dla owsa wydajność jest niższa o ok. 10%.

Wydajność przenośnika zależy od odległości i wysokości transportu oraz rodzaju i własności transportowanego ziarna (wilgotności, stopnia zanieczyszczenia). Podana w tabeli odległość dotyczy całkowitej długości poziomych i pionowych odcinków rurociągu.

ZAPAMIĘTAJ!

Wydajność przenośnika jest ściśle związana z długością rurociągu. Spada około 4% na każdym pionowym metrze powyżej wysokości 3m, za każde dodatkowe kolano należy doliczyć poziomy odcinek o długości 5m. Wzrost zawilgocenia lub zanieczyszczenia ziarna może spowodować spadek wydajności nawet do 20%.

Przenośniki pneumatyczne tłoczące T 378/1 i T 378/2 - przeznaczenie

Przenośniki pneumatyczne tłoczące T 378/1 i T 378/2 przeznaczone są do transportu poziomego i pionowego ziarna zbóż, kukurydzy, nasion strączkowych i oleistych. Nadają się do napełniania zbiorników zbożowych typu BIN i podobnych. Mogą być wykorzystywane w gospodarstwach rolnych do przewietrzania i podsuszania zbóż. Mają zastosowanie w gospodarce hodowlanej i gospodarstwach rodzinnych - nie kwalifikują się do wykorzystania w skali przemysłowej.
Uszkodzenia ziarna w czasie transportowania ww. przenośnikami pneumatycznymi są nieznaczne.

Przenośniki charakteryzują się:

  • zapewnieniem szczelności transportu,
  • wyeliminowaniem strat materiału,
  • bezpieczeństwem pracy w wyniku braku ruchomych części na trasie transportu,
  • możliwością prowadzenia instalacji rurowej w kierunku poziomym i pionowym, co umożliwia skierowanie materiału transportowanego w dowolne miejsce,
  • małymi gabarytami i małą masą własną,
  • małym zapotrzebowaniem powierzchni roboczej,
  • możliwością stworzenia całkowitej mechanizacji transportu,
  • niskim kosztem eksploatacji w stosunku do innych urządzeń transportowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Zamknij